Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig.

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søknader utenfor Vestfold blir bare unntaksvis vurdert.

Mer informasjon om støtte, søknadsskjema og kontakter se stiftelsens hjemmesider.

Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt