Statsbudsjettet 2023 – skuffende for fartøyvernet

6. oktober 2022

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2023. Post 74 fartøyvern har samme beløp som i fjor, kr 70 605 000. Med den store prisveksten vi har hatt det siste året er dette en nedgang. Alt har blitt vesentlig dyrere i samfunnet og dette gjelder ikke minst materialekostnader og arbeidskraft. Det vil si at det blir færre fartøy som kan settes i stand i år i forhold til tidligere år. Fartøyvern er ingen utgift. Tvert i mot bidrar fartøyvern til stor samfunnsnyttig gevinst. Det er 10 000 frivillige knyttet til fartøyvernprosjekter og disse bidrar til over 160 000 dugnadstimer. Det gir store helsegevinster for de som deltar og sparer samfunnet for millioner. Fartøyene blir brukt i arbeid med barn og unge og gir identitet og gode opplevelser til alle.