Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsene gir støtte til allmennyttige tiltak. Se liste nederst på siden for å finne en sparebankstiftelse i ditt distrikt.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av sparebankstiftelsene og gir støtte til allmennyttige tiltak lokalt på Østlandet og nasjonalt. 

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Følgende områder prioriteres i den allmennyttige virksomheten:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Når det gjelder «nærmiljø og kulturarv» vektlegges følgende: 

– Historieformidling og videreføring av tradisjoner ved at flere opplever og bidrar til kulturarven
– Stedsutvikling som skaper gode møteplasser og aktive nærmiljøer
– Arenaer som bidrar til livsmestring og deltakelse for barn og unge
– Ungdoms deltakelse i demokratiet

Sparebankstiftelsen DNB vil særlig støtte tiltak som vekker barn og unges interesse for å ta vare på kulturminner og som skaper undring og interesse for vår nære og fjerne fortid. Videre støttes prosjekter som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner gjennom overføring av kunnskap og kompetanse.

Søker du om midler til et lokalt prosjekt, må:

  • aktiviteten skje i et av stiftelsens opprinnelsesområder: Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke
  • tiltaket treffe folk opp til alderen 25 år
  • ditt lag, forening eller organisasjon være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
  • tiltaket ha verdi over tid, og primært være fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling

Les mer om støtteordningene her

«Lokal ordning» har søknadsfrister 1. februar og 1. september hvert år.

Bidrag til nasjonalt prosjekt (prosjekt som har nasjonal betydning) gis til hele landet. Her kan du søke om pengestøtte hele året. Ordningen er ikke åpen, og gjøres kun tilgjengelig ved henvendelse til Sparebankstiftelsen DnB først. Skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger finner du her.

På Stiftelsens hjemmeside finner du oversikt over prosjekter de har støttet. Her får man en pekepinn på hvilke tiltak som får midler.

Lurer du på om du kan søke? Sjekk ut deres spørsmål og svar her.

Mer informasjon og søknadsskjema ligger på Sparebankstifelsens hjemmesider. For å åpne søknadsportalen anbefaler de Google Chrome nettleser. Du må bruke BankID for å søke.

Lokale sparebankstiftelser: