Skattefradrag for gaver

Det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner.

Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver, og foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen.

Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må gaven innrapporteres til foreningen sentralt med navn, adresse og fødselsnummer til giver samt kopi av innbetalingsbilag.

En forutsetning for at noe skal være en «gave» er at giveren ikke får gjenytelse. Fradragsretten omfatter dermed ikke:

  • medlemskontingent
  • lotteriinntekter
  • lignende.

Gaven må utgjøre minst kr 500,- i året, maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er kr 25 000,-.

Foreningen vil igjen innrapportere samlet pengebeløp til Skattedirektoratet. Innberetningen til sekretariatet må skje innen midten av januar hvert år.

Selve gaven skal sendes direkte fra giver til medlemsfartøyet som skal motta den og ikke sendes gjennom foreningens sekretariat.

Les mer om ordningen på Skatteetatens hjemmesider.