Grasrotandelen

En som spiller hos Norsk Tipping og som bruker Norsk Tippings spillekort kan selv bestemme at 5% av spilleinnsatsen skal gå direkte til et lokalt lag eller organisasjon. Dette kalles grasrotandelen.

Beløpet som fordeles beregnes ut fra innsatsen og ikke fra gevinsten, så det har ingen betydning om spilleren vinner eller ikke.

For at ditt lag eller forening skal kunne motta grasrotandel må dere være registrert i Frivillighetsregisteret og oppfylle kravene som stilles for å bli en grasrotmottaker.

Spilleren hos Norsk Tipping kan bare velge blant de lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregistret.

Grasrotandelen overføres fra Norsk Tipping til organisasjonenes bankkonto tre ganger i året.

Tilskuddet skal ikke rapporteres inn til noe statlig organ og det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til.

For mer informasjon om grasrotandelen se Norsk Tippings internettside.

Les også Forskrift om grasrotandelen hos Lovdata.