Gaveforsterkningsordning

Gaveforsterkningsordningen ble dessverre avviklet  31. desember 2021.

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014. Formålet med ordningen var å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Private pengegaver på minst 100.000 NOK kunne derfor utløse en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.