Gaveforsterkningsordning

Gaveforsterkningsordningen ble dessverre avviklet  31. desember 2021. Søknader mottatt i perioden 1. juli 2021 – 31. desember 2021 behandles etter gjeldende retningslinjer for ordningen, og besvares etter at midler fra spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS blir tilgjengelige våren 2022.

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014. Formålet med ordningen var å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Private pengegaver på minst 100.000 NOK kunne derfor utløse en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.