Slutt for gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkningsordningen avvikles ved nyttår.

14. desember 2021

Gaveforsterkningsordningen som ble innført i 2014 avvikles av regjeringen 31.12.2021. Formålet med ordningen var å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Private pengegaver kunne utløse en gaveforsterkning til mottakeren på 25 prosent av gavebeløpet, noe mange kulturvernorganisasjoner har benyttet seg av, blant andre Norsk Forening for Fartøyvern. Nå er det altså slutt på denne ordningen fra nyttår av, men man kan fortsatt søke for 2021 innen 31.12.2021.

For de frivillige kulturvernorganisasjonene vil avviklingen av ordningen bety færre prosjekter og aktiviteter. En av dem som reagerer sterkt er Kulturvernforbundet. De har tatt kontakt med Kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen for å opplyse om hvilke uheldige konsekvenser dette gir. Generalsekretær Toril Skjetne og styreleder Jørn Holme i Kulturvernforbundet synes regjeringens beslutningen vitner om et hastverksarbeid. Her har man ikke utredet de umiddelbare konsekvensene for frivilligheten av dette vedtaket. Bortfall av ordningen vil føre til et inntektstap på over 4,5 millioner kroner for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Nok nok en gang blir vi nedprioritert på statsbudsjett, forteller Skjetne og Holme. Det som gjør avgjørelsen ekstra uforståelig er at den skjer samtidig som vi markerer åpningen av Frivillighetens år 2022. Vi føler nå at regjeringen spenner bein på oss i startblokken til dette viktige året, avslutter Skjetne og Holme.

Norsk Forening for Fartøyvern er sammen med 28 andre kulturvernorganisasjoner medlem av Kulturvernforbundet. Foreningen er i likhet med de andre organisasjonene overrasket over avvikling av ordningen som vi vet betyr mye for mange. Saken følges opp.