Skattefradrag for (jule)gaver til fartøy

1. desember 2020

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner.

Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må gaven innrapporteres til foreningen sentralt med navn, adresse og fødselsnummer til giver, samt kopi av innbetalingsbilag.

Gaven må utgjøre minst kr 500 i året. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er kr 50 000. Selve gaven skal sendes direkte fra giver til medlemsfartøyet som skal motta den og ikke sendes gjennom foreningens sekretariat. Men gaven må altså innrapporteres til sekretariatet innen 14. januar 2021 hvis giver ønsker dette fradraget i skattepliktig inntekt for 2020.

Les mer om ordningen her:
Gaver til frivillige organisasjoner, Skatteetaten