Riksantikvarens bystrategi

Riksantikvaren reviderer i disse dager sin bystrategi. Norsk Forening for Fartøyvern har levert høringsinnspill.

18. juni 2021

Norsk Forening for Fartøyvern har nettopp levert høringsinnspill til Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling.  Vi mener det er viktig å synliggjøre det maritime kulturmiljøet, noe vi savner i strategien. Havnen og fartøy har en historisk plass i kystbyene og er en viktig del av deres identitet.  Riksantikvarens strategi bør derfor også vektlegge havnen og dens bygninger, kaianlegg og fartøy for på den måten å sikre bevaring av det maritime kulturmiljøet i by- og stedsutviklingen. Les hele vårt høringssvar i dokumentet under.

Høringsinnspill til Riksantikvarens bystrategi