Radiotilsyn for vernede fartøy

1. februar 2021

Norsk Forening for Fartøyvern har avtale med Telenor Kystradio om redusert kontrollgebyr for radiotilsyn. Vernede og fredete fartøyer er hos Telenor kystradio definert som en egen kategori. For å få rabattert pris på kontrollgebyret må kopi av Riksantikvarens vernebrev sendes radioinspeksjonen@telenor.com.

Det er også lurt å informere inspektøren fra Telenor Kystradio om at fartøyet har status som vernet eller fredet når inspektøren kommer om bord. Dette for å sikre at fartøyet blir priset som vernet eller fredet.

I 2021 er gebyret NOK 2409,- for årlig radiotilsyn for vernede og fredete fartøy. I tillegg kommer reiseutgifter i samsvar med statens satser. Merk at det ikke er rabatt på selve radiolisensen (lisensavgiften).