Utførselsforbud

«Forskrift for utførsel og innførsel av kulturgjenstander» har hjemmel i kulturminneloven, og sørger for at båter, maritime kulturgjenstander m.m. beskyttes mot ulovlig eksport og import.

Forskriften skal hindre ulovlig omsetning av blant annet båter og skal sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturgjenstander som tillates eksportert ut av landet.

Det kreves utførseltillatelse for båter eller deler og tilbehør av slike eldre enn 50 år. Dette innbærer at alle båter eldre enn 50 år må søke om utførseltillatelse fra Riksantikvaren dersom de skal selges til utenlandsk statsborger eller ved lengre midlertidige utenlandsopphold.

Utførseltillatelse gis hvis båten ikke er av stor betydning for landets kulturarv.

Søknad om utførsel skrives på skjema fastsatt av Kulturdepartementet og sendes Riksantikvaren.

Det er ikke nødvendig å søke Riksantikvaren om tillatelse for midlertidig utenlandsopphold med mindre varighet enn ett år.

Se Kulturminneloven § 23 Utførselsforbud

Se Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt