Kloakk

Forskrift om begrensing av forurensning (forskrift nr. 931 2004) har til formål å hindre utslipp av kloakk og gråvann som bidrar til miljømessige, hygieniske og estetiske problemer i vassdrag og sjøområder fra skip. Å rette seg etter forskriftet, dvs. installere septiktank, kan i noen tilfeller gå på bekostning av antikvariske prinsipper og forringe verneverdien til et fartøy.

Fartøyer som er fredet eller har Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip kan søke dispensasjon fra forskriften.

Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund

Tlf: 52 74 50 00
www.sjofartsdir.no

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt