Fartøyvern for fremtiden

Bli med på morsomme aktiviteter ombord verneverdige fartøy! Flere fartøy i landet arrangerer aktiviteter for deg mellom 13 og 19 år. Sjekk ut de ulike fartøyene under.

Norsk Forening for Fartøyvern har i 2022 fått nasjonal breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB. Målet er å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av regelmessig aktiviteter om bord på medlemsfartøy. Vi gir midler til fartøy i 2023 som tilby aktivitet og kunnskap til unge i aldersgruppen 13-19 år. Aktivitetene er knyttet til tema innen tradisjonelt sjømannskap og maritim kulturarv.

Fartøyvern for fremtiden 2024 

Her er en oversikt over fartøyene som har mottatt støtte i prosjektet 2023:

Anna Rogde
Ungt blod
Sted: Harstad
Kontakt: 92018848, sabrina@stmu.no
Hjemmeside
Facebook 
Instagram

Anne Bro
Sted: Svolvær
Kontakt: 97983112, aasemor2@icloud.com
Hjemmeside
Facebook

Bolga
Sted: Fauske
Kontakt: 97096847, rkkispjo@gmail.com
Facebook 

Fjordabaatane
Sted: Bergen
Kontakt: 95113223, konglev@online.no
Hjemmeside

Gamle Mårøy
Sted: Hammerfest
Kontakt: 90796793, post@gamlemaroy.no
Hjemmeside
Facebook

Johanne Karine 
Sted: Haugesund
Kontakt: 90017350, post@haugesjoen.no
Hjemmeside
Facebook
Instagram

M/Kr. Senjapynt 
Sted: Senja
Kontakt: 91681032, erling.albert.johansen@gmail.com
Facebook 

Skreien 
Sted: Fredrikstad
Kontakt: 92859030, earnzend@gmail.com
Hjemmeside
Facebook

Gavlabåten og Vikingen 
Sted: Norheimsund
Kontakt: 41448240, tone.solvang@hvm.museum.no
Vikingen
Facebook
Instagram

 

Prosjektleder Fartøyvern for fremtiden:

Kari Brenna Rian
kbr@norsk-fartoyvern.no
900 50 541