Bildet av fjordabåten STORD

Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det som nevnt tidligere foreslått en kompensasjon for frivillig sektor som skal dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, kiosksalg og annet under arrangementer. Dette er en utvidelse av arrangementstøtten som ble lagt fram tidligere i år. Foreningen jobber for at utleie av bygg […]

Fortsett å lese ·
foto av SKIBLADNER

SKIBLADNER seiler fra 23. juni

De fleste seilaser blant våre medlemsfartøy i år er avlyst, men SKIBLADNER satser på å åpne rutesesongen 23. juni. De seiler med 50 % av passasjerkapasiteten og alle billetter må være kjøpt på forhånd. De følger alle pålegg og anbefalinger fra myndighetene og planlegger en rekke smitteverntiltak. Les mer på SKIBLADNERS hjemmeside. Gi oss gjerne […]

Fortsett å lese ·
veteranbuss på vei ut av ferga SKÅNEVIK

Oppdatert veileding til arrangementer og seilaser

Norsk Forening for Fartøyvern har fått mange henvendelser angående hvordan fartøyene skal håndtere seilaser fremover under koronapandemien. Vi har derfor litt samlet info om dette i dokumenter og lenker under. Husk at rådene kan endre seg! Serveringssteder som ikke selger mat kan også åpne nå, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst […]

Fortsett å lese ·
Foto av fartøyene BØRØYSUND, STYRBJØRN og ALTA langs Akershuskaia

Områderegulering for Akersneset

Plan- og bygningsetaten og Oslo havn har begynt prosessen med områderegulering for Vippetangen og Akersneset. Norsk Forening for Fartøyvern har sendt innspill til planarbeidet og bedt om at området utvikles i tråd med nasjonal verneplan for fartøy, at området utvikles som maritimt kulturmiljø og rekreasjonsområde, samt at man må støtte opp om frivilligheten som tar vare […]

Fortsett å lese ·
Bilde av dampfartøyet EGEBRET SOOT

Fartøyhistorie langs Haldenvassdraget

En permanent båtutstilling kalt «Fløtningens fartøy» planlegges i disse dager på Ørje Brug. Om få år vil man kunne oppleve historien til ulike dampfartøy som DS LELONG og DS PASOP. Sammen med DS ENGEBRET SOOT og to varpefartøy skal utstillingen fortelle om tømmerfløting og Haldenvassdragets historie. Bak står Østfoldmuseene, Stiftelsen DS Engebret Soot, Stiftelsen Haldenvassdragets […]

Fortsett å lese ·
Bilde av fartøyet BJOREN

Kulturmiljømeldingen

Klima- og miljødepartementet iverksatte i 2014 en revisjon av nasjonale mål innenfor samtlige av departementets resultatområder. Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I foreliggende Kulturmiljømelding presenteres tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Meldingen som kom 20. […]

Fortsett å lese ·
Bilde av GRANVIN og ATLØY

Foreningens politiske arbeid under koronapandemien

Norsk Forening for Fartøyvern har fra første stund jobbet interessepolitisk opp mot politikere, departement og andre vedrørende de store tapene av inntekter for verneverdige fartøy i drift. Vi har lobbet opp mot regjeringen, politisk ledelse i ulike departement, reiseliv og andre. Norsk Forening for Fartøyvern foreslo følgende krisepakkeløsning:1) Kompensasjon for tapte driftsinntekter for vernede og […]

Fortsett å lese ·
Kompensasjon for tapte inntekter til idrett og frivillig sektor

Kompensasjon for tapte inntekter til idrett og frivillig sektor

Mange av foreningens medlemsfartøy vil kunne lide store tap på grunn av tapte inntekter under koronapandemien. For noen er alt av bestillinger for sesongen 2020 kansellert. Regjeringen jobber med ulike tiltak for å hjelpe alle i denne akutte situasjonen som har oppstått. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det nå foreslått en kompensasjon for frivillig […]

Fortsett å lese ·
veteranbuss på vei ut av ferga SKÅNEVIK

Veileding til arrangementer og seilaser

Norsk Forening for Fartøyvern har fått mange henvendelser angående hvordan fartøyene skal håndtere seilaser fremover under koronapandemien. Vi har derfor litt samlet info om dette i dokumentet under. Husk at rådene kan endre seg, dokumentet gjelder per mai 2020. Noen velger også å risikovurdere arrangementet. Vi har derfor lagt ved et eksempel på dette fra […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt