Ny midlertidig ordning for fornyelse av norske kompetanse- og ferdighetssertifikat

22. mars 2021

Sjøfartsdirektoratet har, siden 12. mars 2020, gitt generelle utsettelser av gyldigheten på norske kompetanse- og ferdighetssertifikat.  Det ble etablert en ordning hvor sertifikatinnehaver fikk forlenget sine sertifikater med først seks måneder, og deretter med tre måneder. Dette ble etablert som et kortsiktig tiltak, men kortvarige tiltak gir imidlertid lav forutsigbarhetNår det nå viser seg at denne pandemien har blitt mer langvarig enn først antatt, ser Sjøfartsdirektoratet at det vil være nødvendig med en mer langvarig løsning som vil gi større forutsigbarhet for både sjøfolk, rederier og for myndighetene.

Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå midlertidig åpne opp for at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inkludert sikkerhetsopplæring for fiskere, kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring. Den nye ordningen er også ment som en nødløsning, og de anbefaler fortsatt alle som kan forlenge sine sertifikater på ordinær måte om å gjøre det. Forlengelsen gis for inntil tretti måneder, og e-læringen må gjennomføres hos en godkjent tilbyder.

Ordningen vil gjelde for følgende norske sertifikater:

  • Kompetansesertifikat dekks-, maskin-, og skipelektriker offiser,
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper,
  • Fiskeskipper klasse C sertifikat,
  • Alle ferdighetssertifikat som har utløpsdato og skal fornyes, inkl. ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetsopplæring.
  • Repetisjonskurs for sikkerhetsopplæring for fiskere

Les mer om ordningen på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Ved spørsmål, kontakt Sjøfartsdirektoratet på telefon 52 74 50 00.