Møte med Kulturminnefondet

Norsk Forening for Fartøyvern var en av mange kulturvernorganisasjoner som fikk møte styret i Kulturminnefondet 8. mai i Oslo. Generalsekretær Hedda Lombardo hadde laget en presentasjon for fondet om hvilken stor samfunnsnytte midlene fra fondet utgjør.

8. mai 2024

Norsk Forening for Fartøyvern var en av mange kulturvernorganisasjoner som fikk møte styret i Kulturminnefondet 8. mai i Oslo. Generalsekretær Hedda Lombardo hadde laget en presentasjon for fondet om hvilken stor samfunnsnytte midlene fra fondet utgjør. Ikke bare er fondet med på å sette i stand mange viktige kulturminner i Norge, men det har store ringvirkninger utover dette. Det frivillige engasjementet blir opprettholdt, noe som er bra for folkehelsen. Fartøyvern er spesielt viktig for eldre og barn og unge. Det skaper samhold, identitet og samarbeid med andre i lokalsamfunn. Fartøyvern er viktig for å opprettholde kompetansen om tradisjonelt sjømannskap og tradisjonshåndverk.