Momskompensasjon for 2021

27. mai 2022

Momskompensasjon for regnskapsåret 2021

Frivillige organisasjoner kan søke om å få igjen deler av moms for 2021. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Medlemmer av Norsk Forening for Fartøyvern som ønsker å søke momskompensasjon gjennom foreningen må gjøre dette innen 1.8.2022. Foreningen søker etter forenklet modell. Dersom dere ønsker å søke etter dokumentert modell må dere på forhånd ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet for å se om dere oppfyller kravet til dette. Vi har både hørt om medlemsfartøy som har blitt avvist og som har blitt godkjent.

Dere må selv vurdere hvilke avgrensninger av kostnader dere gjør og som dere trekker ut av søknaden. Dette kan dere lese mer om her.

For å søke momskompensasjon må dere:

  • Registrere dere i Frivillighetsregisteret
  • Fyll ut vedlagt søknadsskjema – mal for rapportering fra underledd til sentralledd
  • Legg ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning
  • Legg ved revisorrapport, se vedlegg, dersom driftskostnadene er større enn 5 millioner to år på rad.

 Søknad for regnskapsåret 2021 med vedlegg sendes på e-post så snart som mulig og senest innen 1. august til:

hl@norsk-fartoyvern.no

Les mer om vilkår for å få momskompensasjon i forskrift for momskompensasjon for frivillige organisasjoner