Medlemskap

Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst. Vi tar i mot søknader fortløpende.

20. april 2021

Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta vare på fartøyet som et kulturminne. Les våre vedtekter for å lære mer om blant annet vårt formål og om medlemskap i foreningen. Medlemmene plikter å følge vedtektene.

Foreningen gir medlemssøkere en grundig vurdering basert på ulike opplysninger om fartøyet. Det er årsmøtet som behandler søknaden og avgjør opptak/ikke opptak av fartøyet basert på denne vurderingen og om eventuelt opptak er i samsvar med foreningens vedtekter.

Søknadsskjemaet kan lastes ned fra våre medlemssider. Har du spørsmål, ta kontakt.

Foreningens oppgave er å fremme bevaring av medlemsfartøyene etter antikvariske retningslinjer og ivareta de frivilliges interesser. Vi er bindeleddet mellom fartøyene og det offentlige, vi arrangerer konferanser og vi jobber for gode rammevilkår for våre frivillige. Vi håper du ønsker å bli en del av dette.

Velkommen som medlemssøker!

Kontingenten for 2021 er som følger:
Kr 1500 for fartøy mindre enn 50 bruttotonnasje
Kr 3000 for fartøy mellom 50 og 100 bruttotonnasje
Kr 4500 for fartøy større enn 100 bruttotonnasje