Kystkulturkameratene i møte med SV på Stortinget

20. oktober 2022

Kystkulturkameratene, som ved siden av Norsk Forening for Fartøyvern består av Forbundet KYSTEN og Fartøyvernsentrenes fellesråd, hadde den 20. oktober møte med Kathy Lie fra SV på Stortinget. Lie sitter i familie- og kulturkomiteen som har kulturminnevern som sitt felt. Møtet tok opp:

– Situasjonen rundt tildeling til fartøyvernprosjekter
– Fylkeskommunen og fartøyvern  – status for hvordan de løser oppgaven
– Frafall av naust og sjøhus langs kysten
– Oppfølging av klinkbåttradisjonen på UNESCOs liste
– Status og oppdatering for situasjonen for fartøyvernsentrene