Krisepakke 3 for frivilligheten

1. desember 2020

«Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet», står det hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Les hele artikkelen på deres hjemmeside.

Krisepakken gjelder fra 12.3 og til og med 31.12, søknadsfrist er 15. januar 2021. Vi oppfordrer våre medlemsfartøy til å søke.

Krav er at søker må stå oppført i Frivillighetsregisteret. Hvis arrangementet eller aktiviteten ble avlyst eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert i perioden 12. mars til 1.november kan dere søke om 70 prosent kompensasjon. For perioden 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon for perioden 12. mars til 31.desember.

Dere kan søke om:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden
  • Tapte utleieinntekter i perioden
  • Tapte inntekter som følge av at dere har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.

Les mer om kompensasjonsordningen under «spørsmål og svar». Du vil også finne informasjon om hva dere ikke kan søke om. Ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet om dere har ytterligere spørsmål: krisepakke@lottstift.no.

På grunn av foreningens interessepolitiske arbeid kan fartøy søke, dette var ikke mulig i begynnelsen, og vi er glade for at vårt arbeid nådde fram. Vi håper derfor flest mulig benytter seg av ordningen.

Lykke til med søknad!