Arkiv | Nyheter

Landskonferansen 2020

Landskonferansen 2020

Riksantikvar Hanna Geiran Fredag 27. mars arrangerer Norsk Forening for Fartøyvern vår årlige landskonferanse på Scandic Hotel Gardermoen. Tema for årets konferanse er frivillighet og rekruttering. Vi kan friste med innlegg fra Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren, Institutt for samfunnsforskning, Museene i Sør-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, BOY LESLIE, Bragdøya Kystlag og Kulturminnefondet. Konferansen er gratis […]

Fortsett å lese · 0
plaketter i sort

Plakett for vernet eller fredet fartøy

Er ditt fartøy fredet eller vernet av Riksantikvaren? Da kan du bestille plaketten for vernet eller fredet fartøy. Plakettene er noe vi har samarbeidet med Riksantikvaren om i flere år og som vi endelig kunne tilby våre medlemmer fra 2019. Plakettene er laget av messing med sort overflate og Riksantikvarens emblem i messingfarge, med påskrift […]

Fortsett å lese ·
Vil du melde inn ditt fartøy?

Vil du melde inn ditt fartøy?

Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF)? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst for opptak i 2021. Send gjerne inn søknad allerede nå, vi tar i mot fortløpende. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må […]

Fortsett å lese ·
056

10 nye medlemsfartøy fra 2020

Fra 1. januar 2020 fikk vi 10 nye medlemsfartøy i Norsk Forening for Fartøyvern. Fartøyene fikk innvilget søknad om medlemskap på årsmøtet vårt i Kristiansand høsten 2019. De nye medlemmene finner du nå på våre hjemmesider og består av både handelsfartøy, redningsskøyter, kanonfartøy, hvalfangstfartøy, damplystyacht, passasjerfartøy og varpefartøy. Med disse fartøyene runder vi 196 medlemmer. Sammen står […]

Fortsett å lese ·
Høring om skjerpede utslippsregler for kloakk

Høring om skjerpede utslippsregler for kloakk

Sjøfartsdirektoratet sendte før jul ut på høring et forslag til endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forslaget innebærer en skjerping av utslippsreglene for kloakk i norske farvann generelt, tidligere gjaldt de skjerpede kravene kun i verdensarvfjordene. Norsk Forening for Fartøyvern har sendt inn høringsbesvarelse hvor vi ber om unntak for […]

Fortsett å lese ·
Logo Sparebankstiftelsen DnB

Fremtidens fartøyvern – pilotprosjektene er klare!

NESEBUEN Norsk Forening for Fartøyvern lyste ut midler før jul til pilotprosjekter under temaet Fremtidens fartøyvern hvor vi søkte etter medlemsfartøy som ville lære opp unge i fartøyvern, maritime håndverkstradisjoner og sjømannskap. Målet var å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av faste fritidsaktiviteter ombord. Vi fikk inn mange gode søknader og alle var relevante […]

Fortsett å lese ·
Bilde av fartøyet GAMLE HELGELAND

Oppdatering RVO-avgift

Vi skrev tidligere om at vi var blitt gjort kjent med avgift for virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold: RVO-avgiften. RVO står for Regionale verneombud. For å bedre arbeidsmiljøstandarden i spesielt utsatte bransjer er det oppnevnt regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Dette er ikke noe nytt, men krav […]

Fortsett å lese ·
Fiskefartøyet NESBUEN fra 1948

Skattefradrag for (jule)gaver til fartøyene

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner. Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må […]

Fortsett å lese ·
3 kvinner ruller seil

Frivillig.no

av Nancy Herz, frivillig.no Det er mange som har ulike kulturinteresser og som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats hvis de visste hvordan og hvor de kunne bidra. I ulike kulturvernorganisasjoner finnes det mange ulike oppgaver som løses ved hjelp av lokale ildsjeler. Men det er ikke alle som blir spurt om å […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt