Høring på statsbudsjettet for 2024

Norsk Forening for Fartøyvern var på budsjetthøring i Stortingets Familie- og kulturkomité 23. oktober 2023

23. oktober 2023

Norsk Forening for Fartøyvern var på budsjetthøring i Stortingets Familie- og kulturkomité 23. oktober. Foreningen er glad for at midlene som går til det frivillige fartøyvernet har blitt prisjustert etter å ha stått stille i 3 år. Men fartøyvernet trenger mer enn en prisjustering, fartøyvernet trenger et løft! Man er nødt til å handle nå før det er for sent. For at flere fartøy ikke skal gå tapt må tilskuddet økes. Fartøyvernet er en ikke-fornybar ressurs, og vi har ikke råd til å miste flere flytende kulturminner.

Fartøyvernet kjennetegnes av stort frivillig engasjement. Hadde det ikke vært for denne frivillige innsatsen hadde våre flytende kulturminner ikke eksistert. Men de offentlige tilskuddene er helt avgjørende for at de frivillige skal realisere sine prosjekter – å stille med frivillige arbeidskraft er ikke nok for å opprettholde fartøyvernet i Norge. det vi ser nå at de frivillige gir opp mens de vente på midler. For å holde på de frivillige og motivere til videre innsats må denne posten økes i årene som kommer. Til gjengeld får man mye verdiskapning igjen, i tråd med nasjonale målene: engasjement, bærekraft og mangfold, samt flere av FNs bærekraftsmål. Det er påvist stor helsegevinst å drive frivillig fartøyvern og det gir en aktiv alderdom og pensjonisttilværelse. Fartøyvern gir opplevelser, læring og samhold for barn og unge. Fartøyvern gir nytt liv til eldre fartøy – man gjenbruker materialer og naturfiber og tradisjonshåndverk opprettholdes.

Når det gjelder Kulturminnefondet så har de kun fått en prisjustering. Interessen for å søke fondet har aldri vært større og nå har også bevegelige kulturminner adgang til å søke. Denne posten bør ha en opptrapping som lovet i Hurdalsplattformen og økes for å møte innsatsen i alle deler av bevaringsarbeidet.