Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret skal forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. I tillegg gir data fra registeret et grunnlag for å drive med statistikk fra frivillig sektor.

Disse kan registrere seg:

  • foreninger
  • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret, må være registrert i Enhetsregisteret. Registreringene kan gjøres samtidig.

Registrering i Frivillighetsregistret er valgfritt for den enkelte organisasjon, men det er krav til at organisasjonen registrer seg i Frivillighetsregisteret om man ønsker å nyte godt av grasrotandelsordningen.

Frivillighetsregistret er en del av Brønnøysundregisteret. Det koster 250,- kr å registrere seg og i tillegg kommer en årsavgift på kr. 135,- kr.

Trykk her for mer informasjon og registrering i Frivillighetsregisteret.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt