Fradrag for (jule)gaver

Det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner.

10. desember 2021

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner. Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten.

For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må gaven innrapporteres til foreningen sentralt med navn, adresse og fødselsnummer til giver, samt kopi av innbetalingsbilag. Gaven må utgjøre minst kr 500 i året. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er kr 25 000.

Gaven skal sendes direkte fra giver til medlemsfartøyet som skal motta den og ikke sendes gjennom foreningens sekretariat. Men gaven må altså innrapporteres til sekretariatet innen 12. januar 2023 hvis giver ønsker dette fradraget i skattepliktig inntekt for 2022.

Les mer om ordningen hos Skatteetaten: Gaver til frivillige organisasjoner.