Forslag til statsbudsjett for 2024

6. oktober 2023

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Post 74 Fartøyvern foreslås økt med 4,5 mill kroner fra kr 70 605 000 i 2023 til kr 75 120 000 i 2024. Dette er økning på 6,39 % og ligger litt over forventet prisvekst. Kulturminnefondet har fått en økning på 6,45 % og er nå på kr 132 000 000. «Anna Rogde» har fått sin driftstøtte på 2 mill videreført uten prisjustering. «Skibladner» har fått en økning på driftstøtte på 5,88 % og ligger nå på litt over 3 mill.

«Foreningen er glad for at Regjeringen ser hvor mye fartøyvern og alt det frivillige arbeidet som blir lagt ned betyr for samfunnet. Samtidig kan ikke økingen kalles en styrking av fartøyvernet slik regjeringspartiene har lovet i sine partiprogram», sier Hedda Lombardo, generalsekretær i Norsk Forening for Fartøyvern.

Fartøyvernet kjennetegnes av stort frivillig engasjement. Mange av våre flytende kulturminner ville i dag vært tapt hadde det ikke vært for dette engasjementet, men de offentlige tilskuddene er helt avgjørende for at de frivillige skal realisere sine prosjekter – å stille med frivillig arbeidskraft er ikke nok. For at ikke de frivillige skal forsvinne, trenger denne posten et løft.