Fjordabaatane får prosjektmidler

23. mars 2021

Norsk Forening for Fartøyvern fikk i 2020 en gave til et pilotprosjekt fra Sparebankstiftelsen DnB. Målet med prosjektet er å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av faste ukentlige aktiviteter for ungdom om bord på medlemsfartøy. Vi har noen midler igjen fra dette prosjektet og utlyste derfor midler som medlemmer av foreningen kunne søke om for 2021. Det var fra denne potten BOY LESLIE fikk midler til sitt prosjekt «førstereis med BOY LESLIE». Nå har vi enda en god nyhet! Vi har nok midler i pilotprosjektet til også å kunne tilby Fjordabaatane å gjennomføre sitt tiltak «Fjordabaatane for ungdom».

Fjordabaatane er et samarbeidsorgan for 13 verneverdige fartøyer som har tilhørt ruteselskaper med hovedkontor i Bergen. Flåten består av 3 bilferger, 3 passasjerdampskip, 6 motorskip og 1 slepebåt. Ungdomsprosjektet planlegger å bruke flere av disse fartøyene, som STORD, GRANVIN, VESTGAR og VULCANUS.  Tilbudet er tenkt gitt en gruppe interesserte ungdommer på opptil 15 stykker, både med aktiviteter til kais og til sjøs.

Planen er å starte opp med gjennomføring av Båtførerprøven. Etter hvert vil det gis en innføring i nødvendige knuter, brannsikkerhet, mann over bord, samt forskjellige roller om bord i en båt. Ungdommene vil få lære å fortøye, bruke vinsjen, stå til rors, være med i maskin og i byssen, forteller prosjektleder Øyvin Konglevoll. Målet må selvfølgelig være at ungdommene finner det så kjekt og interessant at de fortsetter utover prosjektperioden og at det smitter over på andre, avslutter han med.

Vi ønsker lykke til og gleder oss til å følge prosjektet!