Fartøyvernets dag

Fartøyvernets dag ble markert lørdag 8. juni rundt omkring i landet. Presis kl. 12 blåste alle verneverdige fartøy i fløyta samtidig. Dagen blir markert for å sette fokus på våre flytende kulturminner og alt arbeidet som frivillige ildsjeler gjør for å bevare fartøyene. Dagen feires samtidig med Kystens dag som passer godt sammen med fartøyvernet.

10. juni 2024

Fartøyvernets dag ble markert lørdag 8. juni rundt omkring i landet. Presis kl. 12 blåste alle verneverdige fartøy i fløyta samtidig. Dagen blir markert for å sette fokus på våre flytende kulturminner og alt arbeidet som frivillige ildsjeler gjør for å bevare fartøyene. Dagen feires samtidig med Kystens dag som passer godt sammen med fartøyvernet.Veteranfartøy i konvoi