Fartøyvernets dag 18. juni 2022!

Norsk Forening for Fartøyvern markerer Frivillighetens år med fartøyvernets egen dag lørdag 18. juni 2022.

4. februar 2022

Norsk Forening for Fartøyvern markerer Frivillighetens år med fartøyvernets egen dag lørdag 18. juni 2022. Vi ønsker å sette fokus på fartøyvernets bærebjelke: Våre frivillige. Uten våre frivilliges innsats hadde det ikke vært noe fartøyvern i Norge. Det er disse som tar vare på vår maritime historie og kulturarv. Dette ønsker vi å vise fram! I tillegg ønsker vi å sette fokus på fartøyvernets vilkår.

Bakgrunn

Foreningen fikk inn et forslag fra medlemsmiljøet i Bergen om å arrangere en nasjonal dag som markerer fartøyvernet: «På samme dag til samme klokkeslett skal verneverdige fartøy over hele landet samle seg i sin lokale havn og blåse i fløyta». Dette tok foreningen fatt i og velger å knytte opp mot Frivillighetens år. Med dette ønsker vi å synliggjøre våre flytende kulturminner og alt det frivillige arbeidet som går med på å holde dem ved like. Foreningens visjon er å skape forståelse og engasjement for fartøyvernet i Norge. En slik markering vil bidra til dette.

Et annet mål som henger sammen med vår visjon er å øke post 74. Foreningen har lenge jobbet for å øke bevilgningene til fartøyvernet til 100 millioner. Vi har allerede fått den opp fra 43 millioner i 2013 til 70 millioner i 2021. Men dette er alt for lite og vi krever at potten minst blir på 100 millioner. Dette må til for både å ta vare på fartøyene og for å ta vare på frivilligheten rundt. Vår nasjonale og lokale markering av fartøyvernet håper vi får en positiv effekt på tildeling av midler.

Feiring

Det foreningen nå ønsker, er at flest mulig stiller opp på Fartøyvernets dag 18. juni kl. 12 og blåser i fløyta. Deretter følger lokale arrangement hos fartøyene som kan være omvisning om bord, seilas, aktiviteter for barn og liknende.

Vi tror at å sette fokus på de flytene kulturminnene og alle de frivillige som er med på restaurere, drifte og formidle vår kulturarv kan si mer enn tusen ord, møter med politikere, analyser og rapporter. I år er det frivillighetens år. La oss bruke dette året ved at fokuset allerede er satt på de frivillige til å vise oss og fartøyene fram. Kystkultur og fartøyvern er viktig for folk og det må vi markere.

Innmeldte arrangementer 18. juni 2022 kl. 12.00:

 • Bergen: Diverse fartøy, markering i Vågen.
 • Drammen: CHRISTIANE og THOR III inviterer til markering
 • Eidsvoll: Båtkortesje fra Mjøssamlingene på Minnesund til Eidsvoll, ankomst kl. 12. kombineres med feiringen av «Eidsivatinget 1000 år».
 • Florø: Åpent skip på ATLØY, et samarbeid med Sildebord, Kinnaspel og Laksens Dag.
 • Gjøvik: Seilas med SKIBLADNER.
 • Karmøy: RIMA I og LS 21 SKUDENES inviterer til markering
 • Lillesand: Markering og åpen båt på ARIL, G. UNGER VETLESEN og GRØNNINGEN
 • Narvik: SKOGØY inviterer til markering
 • Oslo: Markering og åpen båt på BØRØYSUND (Nordre Akershus kai) med seilas tur/retur Bygdøy
 • Sandefjord: Omvisning og åpen båt på hvalbåten SOUTHERN ACTOR
 • Sandnessjøen: Åpent fartøy, omvisning og enkel servering på GAMLE HELGELAND
 • Stavanger: Diverse fartøy i Stavanger Veteranbåthavn, kombineres med Veteranbåthavnens dag.
 • Sørfold: BLOMØY og BOLGA inviterer til markering
 • Ulsteinvik: Seilas med HINDHOLMEN

Velkommen til å feire Fartøyvernets dag sammen med oss!