Fartøyvernets dag 10. juni

Bli med å markere Fartøyvernets dag 10. juni!

25. april 2023

Fartøyvernets dag lørdag 10. juni 2022.

Norsk Forening for Fartøyvern vil i 2023 markere Fartøyvernets dag slik vi gjorde i 2022 med stor suksess! I år markere vi sammen med Forbundet Kysten og Kystens dag lørdag 10. juni.  Vi ønsker å sette fokus på fartøyvernets bærebjelke: Våre frivillige. Uten våre frivilliges innsats hadde det ikke vært noe fartøyvern i Norge. Det er dere som tar vare på vår maritime historie og kulturarv. Dette ønsker vi å vise fram! I tillegg ønsker vi å sette fokus på fartøyvernets vilkår.

Foreningen fikk i fjor inn et forslag fra medlemsmiljøet i Bergen om å arrangere en nasjonal dag som markerer fartøyvernet: «På samme dag til samme klokkeslett skal verneverdige fartøy over hele landet samle seg i sin lokale havn og blåse i fløyta». Dette ønsker vi å videreføre.  Vi så i fjor at denne type markeringer nytter for å synliggjøre fartøyvernet.

Det foreningen nå ønsker, er at flest mulig stiller opp på Fartøyvernets dag lørdag 10. juni kl. 12 og blåser i fløyta. Deretter oppfordrer vi til lokale arrangementer hos fartøyene som kan være omvisning om bord, seilas og liknende. Det går også an at flere fra ulike havner samles for markering om man synes det er vanskelig å få til noe alene. Det er også mulig å velge annen dato om det passer bedre, for eksempel i forbindelse med andre arrangementer.

Til medlemsfartøy som skal markere fartøyvernets dag deler vi ut t-skjorter med påskriften «Vi tar vare på Norges maritime historie».

Disse kan nå bestilles og er til Fartøyvernets dag. Dere kan hente på kontoret vårt i Oslo eller vi kan sende i posten i størrelsene S,M, L, XL (flest), 2XL, 3XL. Husk å oppgi navn, adresse og mobilnummer (registreres hos Bring og blir levert nærmeste hentested) og oppgi også hvor mange av hver størrelse dere ønsker. Bestill hos post@norsk-fartoyvern.no, men vi har ikke ubegrenset, så vær så snill å ikke bestill flere enn dere trenger. Første person til mølla. Vi må ut av kontorene våre en 4 ukers tid pga. oppussing og uten muligheter for utsendelse, derfor er bestillingsfristen for t-skjorter 10. mai (men helst før).

Husk at dere må oppgi planer for fartøyvernets dag når dere bestiller så vi får lagt inn arrangementet i lista vår.  Vi lager tilsvarende liste som i 2022.

Merk:

Bergen har allerede t-skjorter på plass og vil få utdelt av styremedlem Tove Torkildsen.

Vi vil også etter hvert sende alle medlemsfartøy en pressepakke med forslag til pressemeldinger til lokalavisa, forslag til invitasjon (av for eksempel ordfører) og vi vil kunne hjelpe med eventuell facebook-kampanje.

Vi gleder oss til markeringen!