Fartøyvernets ABC 2022

Rapport fra Fartøyvernets ABC 2022. Innleggene finner dere nederst i rapporten.

22. november 2022

Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Scandic Fornebu 18. – 19. november. Bakgrunnen for kurset er ønsket om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren.

Cecilie Juell, styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern ledet deltakerne igjennom to innholdsrike dager. Etter å ha ønsket velkommen og fått alle deltakerne til å presentere seg selv ga Juell ordet til Erik Småland fra Riksantikvaren.  Småland fortalte og forklarte forsamlingen på en lett forståelig om antikvariske prinsipper i fartøyvernet. Både praktisk kunnskap knyttet til fartøyet vi ønsker å verne og historisk kunnskap om fartøyet er viktig.

Etter pausen var det tid for tips fra fylkeskommunene, hva man som fartøyverner bør tenke på opp mot sin fylkeskommune. Alexander Ytteborg fra Viken Fylkeskommune hadde mange nyttige råd å gi i forhold til samarbeid. Ta kontakt, oppfordret han. Søk også på flere tilskuddsordninger, bruk fylkeskommunen som støttespiller.

Deretter var det Kjetil Skogdalen fra Stiftelsen Engebret Soot sin tur med innlegg om hvordan man best kan ta vare på dugnadsgjengen. Både når det gjelder det sosiale, som hvordan ta imot og holde på folk, men også i forhold til HMS. Vi har ingen å miste!

Lørdag morgen startet opp med Morten Hesthammer som gikk inn på bestillerkompetanse, kostnadsoverslag og kontraktinngåelse. Hesthammer fortalte først om forskjellene mellom kostnadsoverslag, prisantydning og anbud, mens bestillerkompetansen dreier seg om å kunne være presis i bestilling av tjenester fra leverandør. Man må kunne stille de riktige kravene og spørsmålene til leverandør i forkant av kontrakten. Planlegging, organisering og samarbeid er nøkkelord for å oppnå forutsigbarhet i prosjektet.

Etter pausen loset Håvard Gjerde fra Hardanger Fartøyvernsenter oss gjennom prosessen rundt THD (teknisk historisk dokumentasjon), hva som er viktig og hvordan man kan arbeide med dette. THD er et verktøy for restaurering og gir et godt innblikk i fartøyets historie. En slik god dokumentasjon er også ofte nødvendig for å få tildelt midler. Om fartøyet ditt er verna eller ferda, gjør fartøysentrene dette gratis for deg.

Deretter fortalte styreleder Cecilie Juell om sitt fartøyvernprosjekt LS 21 SKUDENES – fra overtakelse, til søknad om vernestatus, THD, restaureringsplan og søknad om midler. Blant annet opplevde de etter å ha fått ferdig sin THD at de ønsket å bevare fartøyet fra en annen tidsepoke enn først søkt. Mye endrer seg underveis og ny informasjon om fartøyet kommer fram, prosessen er derfor stadig i endring. De skrev sin THD selv og har derfor lærte utrolig mye om sitt fartøy. Man kan også be om hjelp fra Fartøysentrene underveis om man velger å skrive selv.

Etter lunsj kunne Morten Hesthammer fortelle oss mye nyttig i forhold til vedlikehold og overflatebehandling av tre, hvorfor og hvordan få til best mulig resultater og langsiktig vern. Tre må behandles for å unngå at det suger til seg fukt. Mens saltvann hindrer råte og råtesopp, virker ferskvann motsatt. Dekk derfor fartøyet godt til for været, men med god utlufting så du ikke stenger vannet inne i treverket.

Arne Røskeland fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fortalte videre om vedlikehold og overflatebehandling av skrog på stål- og jernfartøy. Her kan det oppstå galvanisk korrosjon i kontakt mellom to metaller i et korrosivt miljø. De vanligste korrosjonsformene ble gjennomgått. Grunnarbeidet må også gjøres av fagfolk, for eksempel blåserens. Det er viktig å følge spesifikasjoner og standarder og sørge for at sikkerhet og arbeidsmiljø er ivaretatt. Vedlikehold og overflatebehandling på konstruksjoner av stål, reparasjoner av eksisterende overflatesystem og reparasjon av korrosjon på ståloverflater ble gjennomgått.

Håkon Sandåker fra Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter avsluttet kurset med å fortelle om hva fartøysentrene kan bistå med.  Fartøyvernsentrene videreføre og ivareta håndverk og kunnskap knyttet til istandsetting og vedlikehold av fartøy i et langsiktig perspektiv. De rådgir, holder kurs og legger til rette for at frivillige får den kunnskapen de trenger.

Til slutt ble kurset oppsummert og vi kunne fastslå at oppslutningen om kurset og positive tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det fortsatt er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet. Vi konkluderer med et vellykket arrangement og fortsatt behov for kurset.

Her finner dere både årets program og alle innlegg som dere kan laste ned i alfabetisk rekkefølge:

Gjerde: Introduksjon til THD (Teknisk Historisk Dokumentasjon)

Hesthammer: Bestillerkompetanse

Hesthammer: Kontraktsinngåelse

Hesthammer: Kostnadsoverslag

Hesthammer: Vedlikehold av trefartøy

Juell: Fartøyvernprosjektet LS 21 Skudenes

Røskeland: Overflatebehandling av stål og jern

Sandåker: Fartøyvernsentre – hva kan de bidra med?

Skogdalen: Ta vare på dugnadsgjengen

Småland: Antikvariske prinsipper i fartøyvernet

Ytteborg: Hvilke tips har fylkeskommunen til fartøyvernet