BOY LESLIE får prosjektmidler

12. januar 2021

Norsk Forening for Fartøyvern fikk for 2020 en gave til et pilotprosjekt fra Sparebankstiftelsen DnB. Målet med prosjektet er å rekruttere unge til fartøyvernet ved hjelp av faste ukentlige aktiviteter for ungdom om bord på medlemsfartøy. Vi har noen midler igjen fra dette prosjektet og utlyste derfor midler som medlemmer av foreningen kunne søke om for 2021. Tidligere har ANNA ROGDE, GAMLE KRAGERØ og Bragdøya Kystlag fått tildelt midler. Disse prosjektene løper fortsatt. I tillegg har vi nå gleden av å også kunne tildele BOY LESLIE midler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet «Førstereis på BOY LESLIE».

Vi fikk mange gode søknader, men BOY LESLIE skilte seg ut i forhold til form og innhold. Dette passet godt med Sparebankstiftelsen DnBs ønsker om at vi skal dele ut til ulike typer prosjekter. Det er ikke bare sjømannskap og fartøyvern som er Førstereis-prosjekts mål, men også orden, vennskap og trivsel. Alle aktiviteter blir veid og vurdert opp mot disse ferdigheten, forteller Foreningen S/K Boy Leslie, og det skal bygges gode holdninger gjennom disse.

I tillegg til faste treff en gang i uka, helgetokt og kveldsturer planlegger BOY LESLIE også en 12-dagers tokt med ungdommene. Her skal de lære ikke bare seilhåndtering, seilmanøvre, navigasjon og tradisjonelt sjømannskap, men også vakthold som styring, utkikk og brannvakt. «Førstereis» vil også inneholde matlaging med fokus på sjømat og fiske, samt besøk til andre fartøyvernprosjekter. Vi ønsker lykke til og gleder oss til å se resultatene!