Årsmøte 2022

Norsk Forening for Fartøyvern avholder fysisk årsmøte i Bergen 21. – 23. oktober 2022 på Clarion Hotel Admiral. Vi vil minne om fristen 1. juni til å melde inn personer til styreverv og saker til årsmøtet. Selve påmeldingen til årsmøtet åpner til høsten. Velkommen!

22. april 2022

Styreverv

På valg i år er:
Leder: Cecilie Juell, LS 21 SKUDENES
Nestleder: Sigurd Jansen, ROGALAND
Styremedlem: Sten Cato Nordsæther, ATLANTA
Styremedlem: Tom Remman, KYSTEN
Varamedlem: Torstein Halvorsen, BOY LESLIE

Valgkomiteen for 2021 består av:
Kjetil Skogdalen, «Engebret Soot». Telefon: 951 26 051, e-post: kjetil.skogdalen@gmail.com
Heidi Thöni Sletten, «Svanen». Telefon: 936 019 01, e-post: heidi.thoni.sletten@marmuseum.no
Arne Andreassen, «Faxsen». Telefon: 481 084 65, e-post: arneharrya@gmail.com

Forslag til personer til styreverv sendes valgkomiteen innen 1. juni.

Årsmøtesaker

Det viktig å merke seg at årsmøtesaker MÅ sendes styret via sekretariatet innen 1. juni til post@norsk-fartoyvern.no innen 1. juni.