Årsmøte 2021

Norsk Forening for Fartøyvern håper å kunne avholde fysisk årsmøte i 2021 og planlegger derfor årsmøte i Fredrikstad 15. – 17. oktober 2021 på Quality Hotel Fredrikstad. Vi vil åpne for påmelding til årsmøtet til høsten hvis smittevernreglene tillater det.

22. april 2021

Vi vil minne om fristen 1. juni til å melde inn personer til styreverv og saker til årsmøtet:

Styreverv

På valg i år er:
Leder: Arne H. Andreassen FAXSEN
Nestleder: Sverre M. Kallevik SKOGØY
Styremedlem: Cecilie Juell LS 21 SKUDENES
Styremedlem: Sigurd Jansen ROGALAND
Styremedlem: Sander Ødelien ATLØY

Valgkomiteen for 2021 består av:
Viggo Nonås, VESTGAR, tlf: 901 55 067, vnonaas@online.no
Georg Jensen, MJØSFÆRGEN, tlf: 415 84 597, geojense@online.no
Kjetil Skogdalen, ENGEBRET SOOT, tlf 951 26 051, kjetil.skogdalen@online.no

Forslag til personer til styreverv sendes valgkomiteen innen 1. juni.

Årsmøtesaker

Det viktig å merke seg at årsmøtesaker MÅ sendes styret via sekretariatet innen 1. juni til post@norsk-fartoyvern.no