Akkreditert NGO av UNESCO

17. august 2020

Norsk Forening for Fartøyvern har blitt akkreditert NGO (ikke statlig organisasjon) av UNESCO. Dette skjedde på generalforsamlingen 11. september. Foreningen er nå anerkjent av UNESCO som en rådgivende frivillig organisasjon for immateriell kulturarv innen fagområdet fartøyvern.

Generalsekretær i foreningen, Hedda Lombardo, sier at hun er svært stolt over at foreningen er blitt akkreditert. «Dette er en anerkjennelse av alt arbeidet og all kunnskap foreningen har opparbeidet i de 35 årene vi har eksistert».

Norsk Forening for Fartøyvern arbeider for bevaring og vern av verneverdige fartøy. Da er det viktig med fokus på de immaterielle verdiene som fartøyene får fram og representerer som tradisjonelt håndverk og sjømannskap.

Det er nå i alt 8 norske organisasjoner som akkrediterte og stiller sin kunnskap til rådighet for UNESCO i arbeidet om konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Disse er: Forbundet KYSTEN, Norges Husflidslag, Norsk Etnologisk Granskning, Rådet for folkemusikk og folkedans, Norges Bygdekvinnelag, Norsk Håndverksinstitutt, Norsk Institutt for bunad og folkedrakt og Norsk Forening for Fartøyvern.