Årsmøteprotokoll 2019

Kristiansand

Vedlagt følger protokoll fra foreningens årsmøte i Kristiansand 18. – 20. oktober 2019.

Årsmøteprotokoll 2019