Årsmøteprotokoll 2010

Oscarsborg utenfor Drøbak

Vedlagt følger protokoll fra foreningens årsmøte på Oscarsborg utenfor Drøbak 15. – 17. oktober 2010

Årsmøteprotokoll 2010