Årsmøteprotokoll 2008

Ombord på M/S LOFOTEN

Vedlagt følger protokoll fra foreningens årsmøte ombord på M/S LOFOTEN 3. – 5. oktober 2008

Årsmøteprotokoll 2008