Årsmøteprotokoll 2005

Vettre i Asker

Vedlagt følger protokoll fra foreningens årsmøte i Vettre i Asker 23. – 25. september 2005

Årsmøteprotokoll 2005