Årsmøtepapirer 2023

Ålesund

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Ålesund 20. – 22. oktober 2023:

Årsmøtepapirer 2023

Årsregnskap og årsmelding 2022

Spesifikasjon – Resultatregnskap