Årsmøtepapirer 2009

Selje i Sogn og Fjordane

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Selje i Sogn og Fjordane 16. – 18. oktober 2009.

Årsmøtepapirer 2009 inkl. årsmelding og regnskap