header

5. utgave mai 2019

Foreningen søker fylkeskontakter

Foreningen søker fylkeskontakter
Regionreformen er rett rundt hjørnet, og med den følger sammenslåing av regioner og oppgaveoverføring fra stat til fylke. Fartøyvern er en av oppgavene som skal overføres til regionene og foreningen ser det som svært viktig å jobbe interessepolitisk i regionene for å styrke fartøyvernet og gjøre det kjent. I den forbindelse ser vi etter personer tilknyttet våre medlemsfartøy som kunne …
Les mer

HESTMANDEN får 5 millioner

I revidert statsbudsjett framlagt 14. mai ble det klart at HESTMANDEN - norsk krigsseilermuseum - allikevel får de 5 millionene fartøyet trenger til drift og vedlikehold i 2019. I utgangspunktet fikk HESTMANDEN avslag fra Kulturdepartementet på søknad om driftstøtte. Dette ville ha betydd at fartøyet måtte ligge til kais etter kun 1 års drift, noe som hadde vært svært synd …
Les mer
HESTMANDEN får 5 millioner

Kritisk for vikingskipene på Bygdøy

Vi har lenge vært kjent med at det står svært dårlig til med tilstanden til vikingskipene på Bygdøy i Oslo. Omfattende studier de siste årene av tilstanden til Gokstad- og Osebergskipet har konkludert med at det må settes inn tiltak umiddelbart for å unngå store skader eller i verste fall kollaps. Ledelsen ved museet mener et nytt museumsbygg må …
Les mer
Kritisk for vikingskipene på Bygdøy

Forskrift for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre

Sjøfartsdirektoratets logo
Sjøfartsdirektoratet arbeider for tiden med ny forskrift for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre. Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før. Les mer om dette på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer

Sjøfartsdirektoratets logo
Forslag til forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer er nå ute på høring. Mange slike fartøy driftes av organisasjoner eller sammenslutninger som har kulturformidling som formål, der fartøyets rolle som historisk kulturbærer er viktig. Formålet med ny forskrift er å ha et regelverk som er tilpasset denne fartøytypen, graden av frivillighet, og seilas i et begrenset operasjonsområde i en begrenset tidsperiode. Les mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Sjøfartsdirektoratet lanserer "Min side fartøy"

Sjøfartsdirektoratets logo
Sjøfartsdirektoratet lanserer nå "Min side fartøy", en digital løsning hvor næringen kan finne informasjon om fartøyene sine og samhandle med Sjøfartsdirektoratet. En forutsetning for at fartøyene skal være tilgjengelig i "Min side fartøy" er at de er registrert i NIS, NOR eller BYGG. Les mer om "Min side fartøy" på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Arrangementer

Bilde av flere båter langs kaia

Årsmøte 2019

Vi minner med dette vakre bildet av BOY LESLIE (tatt av Foreningen SK Boy Leslie) om årsmøtet 2019 i Kristiansand 18. - 20. oktober. Vi har booket oss inn på Dronningen hotell og ser frem til en flott helg fylt med fartøyvern. Vi håper å gjenta suksessen fra tidligere år og prøver å arrangere SøknadsBAR. Her er kan fartøyeierne møte ansatte fra Riksantikvaren og Kulturminnefondet for veiledning og dialog rundt sine søknader om midler til fartøyvernprosjekter …
Les mer
Foto av seiltråleren BOY LESLIE fra Foto Foreningen SK Boy Leslie

Vil du bli medlem? Søknadsfrist 1. juni.

Ønsker du å melde inn ditt fartøy i Norsk Forening for Fartøyvern (NFF)? Da må du gjøre dette innen 1. juni i år for å bli behandlet på årsmøtet i høst for opptak i 2020. Send gjerne inn søknad, vi tar i mot fortløpende. Fartøyet skal bevares etter antikvariske retningslinjer og eier må ha som formål å ta …
Les mer
Bilde av bilfergen Mjøsfærgen fra 1923

Trenger du forsikring til ditt fartøy?

Norsk Forening for Fartøyvern opplever at mange forsikringsselskaper i Norge ikke vil forsikre fartøyene våre. Vi har etter mange års leting endelig funnet frem til en felles forsikringsavtale for alle medlemmer gjennom Søassurancen Danmark i Marstal. Alle medlemsfartøy er lovet forsikring til konkurransedyktige priser. Les mer om denne avtalen og last den ned fra våre hjemmesider. Husk at alle redere …
Les mer
Bilde av fiskefartøyet STRAUMNES fra 1908

Søk om momskompensasjon for 2018

bilde av mannskapet på OSTER
Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av utlagt moms etter søknad. Dette kan være lønnsomt og er en enkel byråkratisk ordning. Norsk Forening for Fartøyvern regnes av skattemyndighetene som et sentralledd, og medlemmer av foreningen kan søke momskompensasjon som underledd gjennom foreningen. Foreningen benytter seg av forenklet søknad. Forbundet KYSTEN er også sentralledd, så om dere er medlemmer av både …
Les mer
NFF Nyhetsbrev (logo)
De nye reglene for personvernerklæring (GDPR) har nå tredd i kraft og vi har tatt dette på alvor. Mange av dere får våre nyhetsbrev fordi dere har indikert at dere ønsker denne informasjonen fra oss. Dersom dette ikke stemmer har dere mulighet til å klikke på lenken nederst på nyhetsbrevet dere får tilsendt og melde dere av, eller sende oppsigelse …
Les mer
facebook twitter instagram 
footer