850 millioner til omstilling av reiselivsnæringen

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling, melder Innovasjon Norge. Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter. Tilskuddsordningen skal blant annet bidra til å fremme grønn omstilling.

20. mai 2021

Vi er usikre på hvor godt ordningen treffer våre medlemmer i Norsk Forening for Fartøyvern, men vi ønsker allikevel å informere om den, i tilfelle den kan være aktuell for noen. Dette gjelder altså støtte til omstillingsprosjekt hvor målet er varig omstilling av sin reiselivs- og serveringsbedrift i et bærekraftig perspektiv.

Målgruppen for ordningen er små, mellomstore og store bedrifter som opplever betydelig omsetningssvikt. Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene desember 2020, samt januar og februar 2021 sammenlignet med samme periode i 2019 og 2020.

Reiselivs-, event- og serveringsnæringene omfatter i denne sammenhengen virksomheter som er registrert i enhetsregisteret med følgende næringskoder:

 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
 • Servering (NACE 56)
 • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
 • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

Merk at næringskode skal være relatert til foretaket, ikke prosjektet.

Merk også at markedsførings- og salgsaktiviteter ikke støttes, heller ikke generelle driftskostnader.

Vesentlig for å få støtte:

Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv.

Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med bedriftens visjon og strategier, samt hvordan prosjektet bidrar til nødvendig omstilling.

Det må sannsynliggjøres at:

 • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked
 • Bedriften har en troverdig forretningsmodell
 • Bedriften (innen reiseliv) opererer i tråd med de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv, der i  blant kulturell rikdom: Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
 • Aktiviteten må bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften

Prosjektperioden kan ha en maksimal varighet til og med juni 2022.

Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.

Les mer om ordningen og krav til søker/søknad på Innovasjon Norges hjemmesider.