10 millioner mer til fartøyvern og driftstøtte til «Annna Rogde» på museumsposten i SVs alternative statsbudsjett

5. november 2022

SVs alternative statsbudsjett ble i går lagt fram. I budsjettforslaget blir Fartøyvern økt med 10 millioner og «Anna Rogde» får 2 millioner i driftstøtte på museumsposten. Dette er i tråd med hva foreningen har lagt fram i møte med SV tidligere i måneden og i budsjetthøring på Stortinget. «Vi er takknemlige for SV politikere som lytter og kjemper for å øke fartøyvernposten. Fartøyvern er ikke en utgift, men sparer samfunnet for utgifter. Helsegevinsten og opplevelsene fartøyvernet bidrar med i samfunnet for folk i alle aldre og samfunnslag er enorme. Dette er særlig viktig i den sårbare tiden vi nå er inne i med økonomiske nedgangstider og uroligheter i verden. Etter to år med nedstengning og pandemi er det viktig å få folk i aktivitet igjen og skape verdier» uttaler generalsekretær Hedda Lombardo.