Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret skal forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. I tillegg gir data fra registeret et grunnlag for å drive med statistikk fra frivillig sektor.

For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, må enheten drive frivillig virksomhet. Det er bare foreninger, stiftelser eller aksjeselskap som kan registreres. Enheten kan ikke dele ut midler til fysiske personer. Enheten må ha et styre.

Disse kan registrere seg:

  • ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
  • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret, må være registrert i Enhetsregisteret. Enhetsregisteret skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om ulike typer virksomheter. Registreringene til begge registre kan gjøres samtidig hos Frivillighetsregisteret. På denne siden finner du også mer info om hvordan søke og hva som kreves for å registrere deg.

Fordeler

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

  • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
  • søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Å registrere seg i Frivillighetsregisteret er gratis. Det er heller ikke noen årsavgift for å stå registrert der.