Strømstøtten fortsetter

Strømstøtten til frivillige organisasjoner og lag fortsetter å gjelde for ny periode: April 2022 – mars 2023.

22. juni 2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte tilskuddsordningen til frivillige lag og organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene. Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023. Ordningen forvaltes av kommunene. Søknadsskjema legges ut i august på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside, men om man har spørsmål til selve ordningen er det altså din egen kommune du må kontakte. Har du spørsmål til forrige periode med strømstøtte er det også din kommune som må kontaktes.

Ordningen gjelder for frivillige organisasjoner som er medlem av Frivillighetsregisteret, virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og andre virksomheter med stor andel av frivillig innsats. Alle som søker må enten eie eller leie lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader. Utgiftene må kunne dokumenteres gjennom regning eller lignende. Ordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt.

Les mer om strømstøtteordningen på regjeringens nettside.