Store prosjekter lider

Utfordringer i offentlig finansiering av store fartøyvernprosjekt ble tatt opp på vårt møte med Klima- og miljødepartementet.

28. februar 2022

Kystkulturkameratene som er Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet KYSTEN og Fartøyvernsentrenes fellesråd, har nettopp hatt møte med statssekretær Smedshaug i Klima- og miljødepartementet. Håpløse finansieringsordninger for store prosjekt i fartøyvernet var en av sakene vi tok opp. Dette var også sak på foreningens årsmøte i 2021 som foreningen skulle ta videre. Offentlig finansiering av store fartøyvernprosjekt drar seg over flere år og noen år står bevilgningene stille. Dette er krevende på flere måter og for flere aktører.

Prosjektet blir økonomisk dyrere ved at prosjektet stopper opp. Kompetansen på restaureringsarbeidet står i fare for å forsvinne. Verftene lider dersom man må permittere ansatte på grunn av manglende bevilgninger. Og ikke minst vil det frivillige arbeidet og miljøet rundt fartøyene forsvinne. Foreningen har jobbet lenge med å belyse dette overfor politisk ledelse. Vi har blant annet sett på bevilgningene over statsbudsjettet til fartøyvern. Her kan det se ut til at store prosjekt lider etter at fylkeskommunene har overtatt ansvaret. Dette fordi hver fylkeskommune mottar for lite midler til at de klarer å prioritere både store og små prosjekt samtidig. Departementet var i møtet med oss svært interessert i problemstillingen og foreningen vil følge saken nøye videre.