Stimuleringsordning for frivilligheten klar

Frivillige organisasjoner kan nå søke støtte for merkostnader og tapte inntekter i tidsrommet 1.januar – til 31. august 2021. Søknadsfrist er 15. september 2021 til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

21. mai 2021

For å søke stimuleringsordningen for frivillige organisasjoner må dere være registrert i Frivillighetsregisteret

Dere kan søke om tilskudd for:

 • Merkostnader dere har hatt for å tilpasse arrangement/aktivitet til restriksjoner, anbefalinger og råd knyttet til covid- 19: 

  • Dere kan søke om støtte til merkostnader til smitteverntilpassinger på grunn av covid- 19- restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr,  kostnader til ekstra renhold, leie av ekstra eller større lokaler eller behov for flere instruktører for å ivareta mindre grupper.  Har organisasjonen hatt merkostnader knyttet til andre aktørers arrangementer og aktiviteter så kan det også søkes om støtte til dette (deltakelse på bortekamper etc.).
  • Dere kan også søke om støtte til kostnader dere har hatt fordi dere har utviklet eller tilpasset aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene.  Dette kan for eksempel være digitalisering av eksisterende tilbud, nye aktiviteter som digitale turtilbud/digitale møteplasser, kompetanseheving hos instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern eller engangskostnader som er nødvendige for å omstille virksomheten.
 • Mindreinntekter fra arrangement som er delvis gjennomført eller avlyst:

  • Dere kan søke om tilskudd dersom dere har mindre faktiske arrangementsinntekter enn budsjettert med på grunn av covid-19.  Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
  • Dersom dere har mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis gjennomført arrangement kan dere søke om dere har mindre i inntekter enn dere budsjetterte med.
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet som er avlyst eller delvis gjennomført,  avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter:

  • Spesifisert aktivitet er tilbud som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg.  Dere kan søke dersom dere hatt helt eller delvis stengt i perioden.
  • Dere kan søke om tilskudd til tapte publikumsinntekter eller utleieinntekter. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Dere kan ikke søke om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter,  lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter, pengegaver og liknende. Det gis heller ikke tilskudd til vedlikeholdskostnader.

Dere kan ikke søke om tilskudd dersom dere har utsatt arrangementet eller aktiviteten.  Dersom arrangementet/aktiviteten er utsatt innenfor perioden ordningen gjelder for, kan dere søke om tilskudd når det er gjennomført.

Les mer om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter, samt søknadskjema.

Les mer om spørsmål og svar om ordningen her.