Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon organiserer, legger til rette for og gir tilskudd til folkeopplysning og opplæring i medlemsorganisasjonene, innenfor rammen av Lov om Voksenopplæring.

Medlemsorganisasjoner mottar økonomisk støtte til kurs. Gjennom Norsk Forening for Fartøyverns kan dere få til en samarbeidsavtale med forbundet, om dere ønsker.

Mye av virksomheten som foregår på medlemsfartøyene har preg av opplæring, og samtidig er det mye de ulike fartøyvernerne ønsker å lære seg. Dermed bør medlemsmiljøene se nærmere på mulighetene som ligger i opplæring og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Det er mange fordeler knyttet til kursvirksomhet for våre medlemsfartøy:

 • Kurs gir mulighet til å lære noe nytt og sikrer overføring av viktig kunnskap om fartøyvern.
 • Kurs er et middel for rekruttering av nye frivillige.
 • Kursdeltagernes kompetanse formaliseres og deltagere får kursbevis.
 • Kursvirksomhet, som registreres og dokumenteres, er en fin måte å vise til aktiviteter på fartøyet og kan brukes til egenreklame for eksempel når det søkes om penger.
 • Kurs gir penger i kassa.

I tilknytning til fartøyene er det mye det kan kurses i, og det er bare fantasien som setter grenser. Mye av aktiviteten som allerede foregår på fartøyene kan organiseres som kurs. Da kan for eksempel en dugnad der fartøyet skal males bli til et kurs om hvordan man maler fartøyet i henhold til gode antikvariske metoder. Videre kan ferdige kursopplegg benyttes, for eksempel kurset i stell og vedlikehold av dekk som Hardanger Fartøyvernsenter holder. Ellers kan det arrangeres kurs i:

 • bruk av fartøyet:
  • seiling
  • navigering
  • maskin
  • steam
 • kulturformidling/guiding
 • vedlikehold og restaurering av
  • maskin
  • dekk
  • skrog
  • rigg
 • håndverk
 • organisasjon, administrasjon og politikk
 • sikkerhet
 • forpleining og service

For hvilke krav og regler som gjelder, skjema for støtte og annen informasjon se Studieforbundet kultur og tradisjons hjemmesider om tilskudd. Det finnes også mye materiale om kursavvikling og forslag til studieplaner på Studieforbundets kultur og tradisjons hjemmesider.

Ta derfor kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon om dere ønsker å arrangere kurs. Studieforbundet kultur og tradisjon svarer mer enn gjerne på spørsmål og er behjelpelige med hjelp for kursplan osv.