Møte med Kulturminnefondet

Generalsekretærens referat fra Norsk Forening for Fartøyvern sitt møte med Kulturminnefondet på Røros 14. desember 2023. Norges Kulturvernforbund og Norsk Kulturarv var også med i møtet.

19. desember 2023

Norsk Forening for Fartøyvern hadde møte med Kulturminnefondet på Røros 14. desember 2023. Norges Kulturvernforbund og Norsk Kulturarv var også med i møtet.

På forhånd hadde foreningen sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemsfartøy der de ble spurt om hvordan de opplevde søknadsprosessen hos Kulturminnefondet; hva var vanskelig og hva kan gjøres bedre. Spørreskjema ble sendt alle 200 medlemsfartøy og av disse var det 96 som svarte på undersøkelsen. 51 medlemsfartøy har aldri søkt midler fra Kulturminnefondet og 45 har tidligere søkt midler fra fondet. 33 fartøy hadde søkt fondet i løpet av de 2 siste årene og 12 fartøy hadde søkt lengere enn for 2 år siden. 28 fikk midler fra fondet sist de søkte. Beløpet det ble søkt om var fra kr 10 000 til 820 000. De fleste lå på kr 200 000 – 300 000.

Av 45 som har søkt Kulturminnefondet svarte 32 at de var fornøyde. Mange brukte ordene ryddig, grei, grundig og kommenterte ofte at de fikk raskt svar. Av de som ikke var fornøyd svarte en at midler ble tatt tilbake pga. uforutsette hendelser som gjør at prosjektet måtte utsettes. På dette svarte Kulturminnefondet at det er mulig å søke om utsettelse av prosjektet ved uforutsette hendelser, men man må ha en fornuftig begrunnelse. En annen hadde svart at de manglet datakunnskap i foreningen for å søke fondet og Kulturminnefondet opplyste at det er mulig å søke gjennom håndskrevet og sendt per post. Det er bare å ta kontakt med fondet.

Det var også misnøye med at fredete fartøy ikke kan søke Kulturminnefondet. På dette var svaret at fredete fartøy kan søke og motta støtte fra Kulturminnefondet. Fredete fartøy er prioritert på post 74 og de kan ikke få midler både fra post 74 og Kulturminnefondet samme år. Museumsfartøy rapporterte om at de ikke kunne søke fondet selv om de har venneforeninger som drifter fartøyet, men dette tilbakeviste Kulturminnefondet. Det samme gjelder fartøy eiet av kommune, men drevet av AS eller frivillige. Alle er velkomne til å søke, men det er ikke nok midler i fondet til alle som søker. Dersom man ikke får midler, kan man be om en begrunnelse og søke igjen.

Videre var det ønske fra fartøyene om at søknad er knyttet fartøy/foreningen og ikke person. Dette er slik Kulturminnefondet har det per i dag, men det er kontaktperson knyttet til søknad. Dersom det er endring av kontaktperson må fartøy/forening melde fra til Kulturminnefondet. Det var også ønske om egen kontaktperson i fondet og Kulturminnefondet bekreftet at det er deres praksis med egen kontaktperson knyttet til hver søknad. Det var noen fartøyeier som ønsket bedre personlig kontakt eller ikke hadde behov for kontakt, men dette var under 10%. 90 % av de spurte ga svært positive tilbakemeldinger på Kulturminnefondet.

Til slutt oppfordret Kulturminnefondet fartøyeiere til å søke fondet, men dele prosjektet opp i delprosjekt på mindre beløp. Fartøy er fortsatt et prioritert område for Kulturminnefondet.