Momskompensasjon for 2020

Frivillige organisasjoner kan få igjen deler av utlagt moms for 2020 etter søknad. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Søknadsfrist 1. august 2021.

21. april 2021

Norsk Forening for Fartøyvern regnes av skattemyndighetene som et sentralledd, og medlemmer av foreningen kan søke momskompensasjon som underledd gjennom foreningen. Foreningen benytter seg av forenklet modell. Forbundet KYSTEN er også sentralledd, så om dere er medlemmer av både Norsk Forening for Fartøyvern og Forbundet KYSTEN må dere velge kun et sentralledd å søke gjennom. Merk at man ikke kan søke på egen hånd lenger så fremt man er knyttet til et sentralledd. Det står tydelig hos Lotteri – og stiftelsestilsynet at man skal sende søknaden via sentralleddet.

Alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Les mer om Frivillighetsregisteret her. Behandlingstid må påregnes i forbindelse med registreringen.

For å søke momskompensasjon må dere:

  • Registrere dere i Frivillighetsregisteret
  • Fyll ut skjemaet under
  • Legge ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning
  • Legge ved revisorrapport dersom driftskostnadene er større enn 5 mill to år på rad

Søknad for 2020 med vedlegg sendes på e-post så snart som mulig og senest 1. august til: hl@norsk-fartoyvern.no

Vi anbefaler alle å sette seg inn i kriteriene for å søke momskompensasjon:

Les mer om momskompensasjon forenklet modell hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsskjema momskompensasjon